Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om HTLV, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Ordna uppföljning/kontroller. Remiss till infektionsklinik rekommenderas. Obs, journalen ska inte längre märkas med blodsmitta (förutom för gravida, i Obstetrix). 
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
 3. Smittspårning: Innebär att ta HTLV-prov på fast(a) partner(s), modern och ibland barn, samt eventuella sprutdelningskontakter.  Se smittskyddsblad för läkare.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet.
 5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för HTLV ska vara kostnadsfria för patienten.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om HTLV-1 och HTLV-2.

Smittskyddsblad för patienter om HTLV-1 och HTLV-2.

Smittspårning

Smittspårning för HTLV I och II innebär följande:

 • Erbjud fasta (nuvarande och tidigare) sexualpartners provtagning.
 • Erbjud personer som index har delat verktyg med vid intravenöst missbruk provtagning.
 • För kvinnor som fött barn efter sannolikt smittotillfälle, erbjud provtagning av barn.

Klinisk smittskyddsanmälan/Sminet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • skriftlig anmälan efter slutsvar från Örebro klinisk mikrobiologi
 • ursprungsland och sannolikt smittland
 • sannolik smittväg
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • att förhållningsregler givits
 • om patienten remitterats och vart.

PM och anvisningar

Blodsmittemärkning av journaler är borttagen i Region Stockholm. Frågor och svar om bakgrunden till förändringen och om praktisk hantering i vården. Märkningen för blodsmitta ska endast finnas kvar i mödrahälsovårdens journalsystem Obstetrix.

Statistik

Enstaka fall av HTLV l och HTLV ll diagnostiserade under 2020 och 2021.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Inger Zedenius|Smittskyddssjuksköterska

Anna Dahlberg|Smittskyddssjuksköterska

Camilla Berg|Socionom/STI-handläggare

Jenny Stenkvist|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

 • Uppdaterad: 3 juli 2023

 • Faktagranskad: 3 juli 2023

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Jenny Stenkvist, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen