Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

 

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om listeria och hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Ge behandling.
  2. Förhållningsregler: Nej. Smitta mellan människor är mycket ovanlig förutom vid mor-barn-smitta, som oftast sker under graviditetens senare del eller vid förlossningen.
  3. Smittspårning: Innebär att vårdgivaren/ behandlande läkare informerar sig om möjlig smittkälla/livsmedel. Understryk vikten av att spara eventuella rester av misstänkta livsmedel i kylskåp.
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.
  5. Kostnadsfrihet: Nej, är inte en allmänfarlig sjukdom.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör innehålla

  • insjukningsdatum
  • sannolikt smittland (inhemsk/utländsk smitta)
  • uppgifter som behövs för att klargöra smittans ursprung. Enkät/frågeformulär finns vid behov att tillgå från Smittskydd Stockholm. Exempel på möjliga risklivsmedel, se "Smittspårning" nedan, eller smittskyddsblad för läkare. Ange om livsmedlet förvarats länge i kylskåp innan förtäring, samt om det finns något sparat misstänkt livsmedel.
  • ange om graviditet föreligger

Smittskyddsblad

Smittspårning

Inkubationstid 4-21 dagar. Fråga efter misstänkta livsmedel, särskilt kall, ätfärdig mat med lång hållbarhet och vacuumförpackade livsmedel (tex påläggsmat, charkuteriprodukter, kallrökt/gravad lax), dessertostar, opastöriserade livsmedel och andra livsmedel som ej upphettats före förtäring, frysta grönsaker och melon, samt om livsmedlet förvarats länge i kylskåp innan förtäring. Se exempel i smittskyddsblad för läkare. Understryk vikten av att spara eventuella rester av misstänkta livsmedel i kylskåp.

Smitta mellan människor är mycket ovanlig förutom vid mor-barn-smitta. Gravida kvinnor kan överföra smittan till fostret hematogent. Vid perinatal infektion, provta även av modern. Om barnet insjuknar först cirka en vecka efter förlossningen tänk på att nosokomial smitta kan förekomma och informera Vårdhygien Stockholm eller Smittskydd Stockholm (kontorstid).

Kontakt

Madeleine Kais | Smittskyddssjuksköterska

Malin Tihane | Smittskyddssjuksköterska

Joanna Nederby Öhd | Epidemiolog

Andreas Jacks | Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar