Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

 

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om listeria och hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Ge behandling.
 2. Förhållningsregler: Nej. Smitta mellan människor är mycket ovanlig förutom vid mor-barn-smitta, som oftast sker under graviditetens senare del eller vid förlossningen.
 3. Smittspårning: Innebär att vårdgivaren/ behandlande läkare informerar sig om möjlig smittkälla/livsmedel. Understryk vikten av att spara eventuella rester av misstänkta livsmedel i kylskåp.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet.
 5. Kostnadsfrihet för patienten: Ingen kostnadsfrihet då sjukdomen inte är allmänfarlig.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om listeria

Smittskyddsblad för patienter om listeria. Finns på flera språk.

Smittskyddsblad för patienter med hygienråd vid tarmsmitta. Finns på flera språk.

Smittspårning

Inkubationstid 4-21 dagar. Fråga efter misstänkta livsmedel, särskilt kall, ätfärdig mat med lång hållbarhet och vakuumförpackade livsmedel (till exempel påläggsmat, charkuteriprodukter, kallrökt/gravad lax), dessertostar, opastöriserade livsmedel och andra livsmedel som ej upphettats före förtäring, frysta grönsaker och melon, samt om livsmedlet förvarats länge i kylskåp innan förtäring. Se exempel i smittskyddsblad för läkare. Understryk vikten av att spara eventuella rester av misstänkta livsmedel i kylskåp.

Smitta mellan människor är mycket ovanlig förutom vid mor-barn-smitta. Gravida kvinnor kan överföra smittan till fostret hematogent. Vid perinatal infektion, provta även av modern. Om barnet insjuknar först cirka en vecka efter förlossningen tänk på att nosokomial smitta kan förekomma och informera Vårdhygien Stockholm eller Smittskydd Stockholm (kontorstid).

Klinisk smittskyddsanmälan / Sminet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • insjukningsdatum
 • sannolikt smittland (inhemsk/utländsk smitta)
 • uppgifter som behövs för att klargöra smittkällan. Exempel på möjliga risklivsmedel, se "Smittspårning" nedan, eller smittskyddsblad för läkare. Ange om livsmedlet förvarats länge i kylskåp innan förtäring, samt om det finns något sparat misstänkt livsmedel.
 • ange om graviditet föreligger.

Statistik

Antalet fall av listeriainfektion under 2023 låg på ungefär samma nivå som 2021 och 2022. Huvuddelen av de 30 fallen sågs hos äldre personer.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Björn Andersson|Smittskyddssjuksköterska

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Andreas Jacks|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

 • Uppdaterad: 26 juni 2023

 • Faktagranskad: 26 juni 2023

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Andreas Jacks, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen