Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om shigellainfektion, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Ge behandling.
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt - se smittskyddsblad till patienter. Patient i förskola eller med riskyrke, ska lämna kontrollprov en vecka efter avslutad behandling, samt stängas av från arbete/förskola tills negativt prov lämnas.
 3. Smittspårning: Provta kontakter med symtom samt kontakter med riskyrke och förskolebarn.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjukningsdatum och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange resultat av smittspårning.
 5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för shigellainfektion ska vara kostnadsfritt för patienten då det är en allmänfarlig sjukdom.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör innehålla

 • Insjukningsdatum
 • om fler är sjuka i omgivningen
 • sannolikt smittland (inhemsk/utländsk smitta)
 • riskyrke/sysselsättning, även hos familjemedlemmar. Eventuellt namn på arbetsplats/skola/förskola
 • om provtagning har påbörjats av dem som kan ha varit utsatta för smitta/som kan vara smittkälla
 • eventuell misstanke om smittkälla
 • om antibiotikabehandling givits
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • att förhållningsregler getts

Smittskyddsblad

Smittspårning

Smittspårning för shigella innebär följande:

 • Provta kontakter med symtom samt kontakter med riskyrke och förskolebarn.

PM och anvisningar

Tarminfektioner

Generell information från Smittskydd Stockholm om tarminfektioner.

Statistik

Kontakt

Malin Tihane | Smittskyddssjuksköterska

Joanna Nederby Öhd | Epidemiolog

Björn Andersson | Smittskyddssjuksköterska

Andreas Jacks | Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar