Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om TBE - se smittskyddsblad för läkare samt patientinformation. Remiss för uppföljning. Patient med meningit- eller encefalitsymtom, med svårtolkad serologi eller med misstanke om vaccinationssvikt bör remitteras till infektionsklinik/barnklinik för bedömning och utredning.
 2. Förhållningsregler: Inga. Smittar inte mellan människor.
 3. Smittspårning: Inte aktuellt, men viktigt att ta noggrann anamnes för att bestämma misstänkt smittort.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet med smittort och vaccinstatus.
 5. Kostnadsfrihet: Nej, är inte en allmänfarlig sjukdom.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • telefonnummer till patienten
 • sannolik smittort så exakt angiven som möjligt. Om Stockholm är misstänkt smittkommun, ange var i Stockholm, gärna adress om kännedom om detta finns
 • om patienten blivit fästingbiten de senaste 4 veckorna. Om inget känt fästingbett, har patienten vistats i naturen senaste veckorna? Var?
 • om patienten är TBE-vaccinerad, antal doser, senaste dos samt vaccinationsmottagning.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om TBE, fästingburen hjärninflammation.

Smittskyddsblad för patienter om TBE, fästingburen hjärninflammation.

TBE-karta

TBE-fall per kommun där smitta sannolikt har skett i Region Stockholm år 2022

TBE-vaccination

Rekommendationer och vaccinationsschema angående TBE (fästingburen virusorsakad hjärninflammation). Utformade i samarbete med smittskyddsläkare i andra län och infektionskliniken Karolinska.

Riktlinjer för provtagning vid misstanke om vaccinationssvikt eller vaccinationsreaktion.

Statistik

Antal rapporterade fall av TBE i Stockholms län 2018 till 30 november 2023.

Under 2022 anmäldes 137 fall av TBE, vilket är en minskning med 10 fall jämfört med 2021.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Utbildning

Utbildning som riktar sig till läkare och sjuksköterskor som vill repetera sina kunskaper om TBE och aktuella vaccinationsrekommendationer.

Kontakt

Veronica Woxén|Smittskyddssjuksköterska

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

Björn Andersson|Smittskyddssjuksköterska

Charlotta Rydgård|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

 • Uppdaterad: 4 juli 2023

 • Faktagranskad: 4 juli 2023

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Charlotta Rydgård, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen