Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om TBE - se smittskyddsblad för läkare samt patientinformation. Remiss för uppföljning. Patient med meningit- eller encefalitsymtom, med svårtolkad serologi eller med misstanke om vaccinationssvikt bör remitteras till infektionsklinik/barnklinik för bedömning och utredning.
 2. Förhållningsregler: Inga. Smittar inte mellan människor.
 3. Smittspårning: Inte aktuellt, men viktigt att ta noggrann anamnes för att bestämma misstänkt smittort.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet med smittort och vaccinstatus.
 5. Kostnadsfrihet: Nej, är inte en allmänfarlig sjukdom.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i PDF-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • sannolik smittort så exakt angiven som möjligt
 • sannolikt smittdatum
 • om patienten blivit fästingbiten de senaste 14 dagarna
 • om patienten är TBE-vaccinerad, antal doser, senaste dos samt om möjligt vilket vaccin eller vaccinationsställe.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om TBE, fästingburen hjärninflammation.

Smittskyddsblad för patienter om TBE, fästingburen hjärninflammation.

PM och anvisningar

Information från Smittskydd Stockholm om sjukdomen TBE, vaccinationsrekommendationer samt hur man kan skydda sig mot fästingbett.

TBE-karta

TBE-fall per kommun där smitta sannolikt har skett i Region Stockholm år 2022

TBE-vaccination

Rekommendationer och vaccinationsschema angående TBE (fästingburen virusorsakad hjärninflammation). Utformade i samarbete med smittskyddsläkare i andra län och infektionskliniken Karolinska.

Riktlinjer för provtagning vid misstanke om vaccinationssvikt eller vaccinationsreaktion.

Statistik

Antal rapporterade fall av TBE i Stockholms län 2018 till 31 oktober 2022.

Under 2018 anmäldes 118 fall av TBE i Stockholms län. Flest fall anmäldes under augusti och september.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Utbildning

Utbildning som riktar sig till läkare och sjuksköterskor som vill repetera sina kunskaper om TBE och aktuella vaccinationsrekommendationer.

Kontakt

Veronica Woxén|Smittskyddssjuksköterska

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

Björn Andersson|Smittskyddssjuksköterska

Charlotta Rydgård|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

 • Uppdaterad: 13 juni 2022

 • Faktagranskad: 13 juni 2022

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Charlotta Rydgård, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen