Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om TBE - se smittskyddsblad för läkare samt patientinformation. Remiss för uppföljning. Patient med meningit- eller encefalitsymtom, med svårtolkad serologi eller med misstanke om vaccinationssvikt bör remitteras till infektionsklinik/barnklinik för bedömning och utredning.
 2. Förhållningsregler: Inga. Smittar inte mellan människor.
 3. Smittspårning: Inte aktuellt, men viktigt att ta noggrann anamnes för att bestämma misstänkt smittort.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet med smittort och vaccinstatus.
 5. Kostnadsfrihet: Nej, är inte en allmänfarlig sjukdom.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Elektronisk smittskyddsanmälan

Gör en smittskyddsanmälan direkt via datorn. För detta måste du ha ett lösenord till SmiNet.

Utskrivbar blankett för smittskyddsanmälan av TBE

Fyll i eller skriv ut en tom blankett som du skickar via post till Smittskydd Stockholm. Används om du inte har ett lösenord till SmiNet.

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör innehålla

 • sannolik smittort så exakt angiven som möjligt
 • sannolikt smittdatum
 • om patienten blivit fästingbiten de senaste 14 dagarna
 • om patienten är TBE-vaccinerad, antal doser, senaste dos samt om möjligt vilket vaccin eller vaccinationsställe.

Smittskyddsblad

TBE - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om TBE, fästingburen hjärninflammation.

TBE - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om TBE, fästingburen hjärninflammation.

PM och anvisningar

TBE-information

Information från Smittskydd Stockholm om sjukdomen TBE, vaccinationsrekommendationer samt hur man kan skydda sig mot fästingbett.

TBE-karta

TBE-karta

TBE-fall per kommun i Stockholms län under åren 2005-2018.

TBE-vaccination

TBE-vaccination

Rekommendationer och vaccinationsschema angående TBE (fästingburen virusorsakad hjärninflammation). Utformade i samarbete med smittskyddsläkare i andra län och infektionskliniken Karolinska.

TBE-provtagning vid vaccinationssvikt

Riktlinjer för provtagning vid misstanke om vaccinationssvikt eller vaccinationsreaktion.

Statistik

TBE - aktuell säsongsstatistik

Antal rapporterade fall av TBE i Stockholms län 2016 till 2020.

TBE - helårsstatistik 2018

Under 2018 anmäldes 118 fall av TBE i Stockholms län. Flest fall anmäldes under augusti och september.

Statistik - smittsamma sjukdomar

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Utbildning

TBE webbutbildning

Utbildning som riktar sig till läkare och sjuksköterskor som vill repetera sina kunskaper om TBE och aktuella vaccinationsrekommendationer.

Vetenskapliga artiklar

Immunogenicity of delayed TBE-vaccine booster

Publicerad artikel i Vaccine 30 (2012).

Kontakt

Veronica Woxén | Smittskyddssjuksköterska, tjl 50 %

Annie Velander | Utbildningssamordnare, smittskyddssjuksköterska

Björn Andersson | Smittskyddssjuksköterska

Joanna Nederby Öhd | Epidemiolog

Maria Rotzén Östlund | Smittskyddsläkare, avdelningschef

Externa länkar

 • Uppdaterad: 9 april 2021

 • Faktagranskad: 9 april 2021

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Maria Rotzén-Östlund, Smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm