Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för patienter med hygienråd vid tarmsmitta. Finns på flera språk.

PM och anvisningar

Generell information från Smittskydd Stockholm om tarminfektioner.

Statistik

Under året anmäldes 11 fall av vibrioinfektion exkl. kolera, vilket är knappt hälften så många som 2021 som var ett år med en varm sommar.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Björn Andersson|Smittskyddssjuksköterska

Andreas Jacks|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

  • Uppdaterad: 26 juni 2023

  • Faktagranskad: 26 juni 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Andreas Jacks, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen