Brödsmule-navigation

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Smittskyddsblad

PM och anvisningar

Tarminfektioner

Generell information från Smittskydd Stockholm om tarminfektioner.

Kontakt

Telefon: 08-123 143 00 (växel)
Telefax: 08-123 143 01
E-post: registrator@smittskyddstockholm.se

Externa länkar