Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om yersiniainfektion, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare.
 2. Förhållningsregler: Ges muntlig och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter
 3. Smittspårning: Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Provta kontakter med symtom.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjukningsdatum och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange resultat av smittspårning.
 5. Kostnadsfrihet: Yersiniainfektion omfattas inte av kostnadsfrihet då det inte är en allmänfarlig sjukdom.

Yersinia biotyp 1A skall inte anmälas.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i PDF-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • insjukningsdatum
 • sannolikt smittland
 • om fler fall finns i omgivningen
 • eventuella djurkontakter
 • eventuell misstanke om smittkälla

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om yersina.

Smittskyddsblad för patienter om yersinia.

Smittskyddsblad för patienter med hygienråd vid tarmsmitta. Finns på flera språk.

Smittspårning

Smittspårning för yersina innebär följande:

 • Provta kontakter med symtom.

PM och anvisningar

Generell information från Smittskydd Stockholm om tarminfektioner.

Statistik

Under 2018 rapporterades totalt 50 fall av yersiniainfektion varav 33 var smittade i Sverige.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Björn Andersson|Smittskyddssjuksköterska

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Andreas Jacks|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

 • Uppdaterad: 9 april 2019

 • Faktagranskad: 20 april 2019

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Andreas Jacks, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm