Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om yersiniainfektion, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare.
 2. Förhållningsregler: Ges muntlig och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter
 3. Smittspårning: Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Provta hushållskontakter med symtom.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjukningsdatum och hemkomstdatum vid eventuell resa. Ange resultat av smittspårning.
 5. Kostnadsfrihet: Yersiniainfektion omfattas inte av kostnadsfrihet då det inte är en allmänfarlig sjukdom.

Yersinia biotyp 1A skall inte anmälas.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i PDF-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • insjukningsdatum
 • sannolikt smittland
 • om fler fall finns i omgivningen
 • eventuella djurkontakter
 • eventuell misstanke om smittkälla

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om yersinia.

Smittskyddsblad för patienter om yersinia.

Smittskyddsblad för patienter med hygienråd vid tarmsmitta. Finns på flera språk.

Smittspårning

Smittspårning för yersina innebär följande:

 • Provta hushållskontakter med symtom.

PM och anvisningar

Generell information från Smittskydd Stockholm om tarminfektioner.

Statistik

Under året anmäldes 48 fall av yersiniainfektion varav 41 var smittade i Sverige.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Björn Andersson|Smittskyddssjuksköterska

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Andreas Jacks|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

 • Uppdaterad: 26 juni 2023

 • Faktagranskad: 26 juni 2023

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Andreas Jacks, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen