Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om yersiniainfektion, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare.
 2. Förhållningsregler: Ges muntlig och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter
 3. Smittspårning: Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Provta kontakter med symtom.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjukningsdatum och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange resultat av smittspårning.
 5. Kostnadsfrihet: Yersiniainfektion omfattas inte av kostnadsfrihet då det inte är en allmänfarlig sjukdom.

Yersinia biotyp 1A skall inte anmälas.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör innehålla

 • insjukningsdatum
 • sannolikt smittland
 • om fler fall finns i omgivningen
 • eventuella djurkontakter
 • eventuell misstanke om smittkälla

Smittskyddsblad

Smittspårning

Smittspårning för yersina innebär följande:

 • Provta kontakter med symtom.

PM och anvisningar

Tarminfektioner

Generell information från Smittskydd Stockholm om tarminfektioner.

Statistik

Kontakt

Malin Tihane | Smittskyddssjuksköterska

Joanna Nederby Öhd | Epidemiolog

Björn Andersson | Smittskyddssjuksköterska

Andreas Jacks | Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar