Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Försäkringsmedicin

För offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Region Stockholm handlar försäkringsmedicin om när medicinska tillstånd sätter ner en individs funktions- och aktivitetsförmåga så att insatser från samhället behövs. Det kan gälla anpassningar, insatser och förmåner från arbetsgivaren, Försäkringskassan, Socialtjänsten eller Arbetsförmedlingen. Det försäkringsmedicinska arbete som bedrivs inom hälso- och sjukvården kallas ofta klinisk försäkringsmedicin.

Här finns information och stöd för att hantera det försäkringsmedicinska arbetet för dig som vårdgivare.