Till start

Vårdgivarguiden

Enligt beslut av regionen ska en patient inte behöva betala mer än 300 kronor per månad i patientavgifter för öppen sjukvård. Om denna summa överskrids ska en avbetalningsplan upprättas om patienten begär det.

Avbetalningsplanen upprättas av vårdgivaren i samråd med patienten. Patienter som besöker egenägda eller sjukhusens mottagningar hänvisas till respektive patientkontor.

Kontaktuppgifter vid frågor om lagstiftning och regelverk kring patientavgifter.

En rutin för hantering av ett sådant avbetalningsförfarande finns nu i RES.

Rutinen beskrivs närmare i manualen för RES.

Fakturerings- och reskontrasystem för patient- och vårdavgifter till andra betalningsansvariga.

Ej anslutna till RES

Mottagningar som inte är anslutna till RES får själva administrera avbetalningsförfarandet. Det är inte tillåtet att ta ut faktureringsavgift eller andra extraavgifter av patienten för att täcka eventuella administrativa merkostnader.

Undantag

Detta gäller ej vårdgivare som har ersättning enligt "lagen om läkarvårdsersättning" 1993:1651 (nationella taxan).

  • Uppdaterad: 14 december 2021

  • Faktagranskad: 14 december 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Josefin Chau, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen