Till start

Vårdgivarguiden

Upprätta avbetalningsplan

En patient ska inte behöva betala mer än 300 kronor per månad i patientavgifter för öppen vård. Om denna summa överskrids ska vårdgivaren upprätta en avbetalningsplan om patienten begär det. Motsvarande regel gäller även för slutenvårdsavgifter som överstiger 300 kronor under en månad. Beloppsgränserna gäller för öppen vård respektive sluten vård för sig.

Det är inte tillåtet att ta ut faktureringsavgift eller andra extraavgifter av patienten för att täcka eventuella administrativa merkostnader.

Avbetalningsplanen upprättas av vårdgivaren i samråd med patienten.

Patienter som besöker egenägda eller sjukhusens mottagningar hänvisas till respektive patientkontor.

Kontaktuppgifter vid frågor om lagstiftning och regelverk kring patientavgifter.

Vårdgivare med ersättning enligt LOL och LOF

Vårdgivare som får ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och lagen om ersättning för fysioterapi (LOF) omfattas inte av skyldigheten att upprätta en avbetalningsplan på patientens begäran.

Rutin för avbetalningsplan i RES

En rutin för hantering av ett avbetalningsförfarande finns i RES.

Rutinen beskrivs närmare i manualen för RES.

Fakturerings- och reskontrasystem för patient- och vårdavgifter till andra betalningsansvariga.

Ej anslutna till RES

Mottagningar som inte är anslutna till RES får själva administrera avbetalningsförfarandet. Det är inte tillåtet att ta ut faktureringsavgift eller andra extraavgifter av patienten för att täcka eventuella administrativa merkostnader.

  • Uppdaterad: 1 januari 2024

  • Faktagranskad: 1 januari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen