Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om cryptosporidiuminfektion, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare.
 2. Förhållningsregler: Ges muntlig och skriftligt - se smittskyddsblad till patienter.
 3. Smittspårning: Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Provta kontakter med symtom.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjukningsdatum och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange resultat av smittspårning.
 5. Kostnadsfrihet: Cryptosporidiuminfektion omfattas inte av kostnadsfrihet då det inte är en allmänfarlig sjukdom.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Elektronisk smittskyddsanmälan

Gör en smittskyddsanmälan direkt via datorn. För detta måste du ha ett lösenord till SmiNet.

Utskrivbar blankett för smittskyddsanmälan av cryptosporidium

Fyll i eller skriv ut en tom blankett som du skickar via post till Smittskydd Stockholm. Används om du inte har ett lösenord till SmiNet.

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör innehålla

 • Insjukningsdatum
 • sannolikt smittland
 • om fler är sjuka i omgivningen
 • om patienten badat bassängbad
 • eventuella djurkontakter
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta.

Smittskyddsblad

Cryptosporidium - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om Cryptosporidium.

Cryptosporidium - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om Cryptosporidium.

Tarmsmitta, hygienråd - Patientinformation

Smittskyddsblad för patienter med hygienråd vid tarmsmitta. Finns på flera språk.

Smittspårning

Smittspårning för cryptosporidirum innebär följande:

 • Provta kontakter med symtom.

PM och anvisningar

Tarminfektioner

Generell information från Smittskydd Stockholm om tarminfektioner.

Statistik

Cryptosporidium - helårsstatistik 2018

Antalet fall av cryptosporidier är på ungefär samma nivå som 2017.

Statistik - smittsamma sjukdomar

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Vetenskapliga artiklar

Molecular epidemiology and clinical manifestations of human cryptosporidiosis in Sweden

Publicerad artikel i Cambridge Journals, Epidemiology and Infection, maj 2013.

Kontakt

Joanna Nederby Öhd | Epidemiolog

Malin Tihane | Smittskyddssjuksköterska

Björn Andersson | Smittskyddssjuksköterska

Andreas Jacks | Biträdande smittskyddsläkare

Exerna länkar