Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om cryptosporidiuminfektion, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare.
 2. Förhållningsregler: Ges muntlig och skriftligt - se smittskyddsblad till patienter.
 3. Smittspårning: Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Provta kontakter med symtom.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet. Ange smittland, insjukningsdatum och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange resultat av smittspårning.
 5. Kostnadsfrihet: Cryptosporidiuminfektion omfattas inte av kostnadsfrihet då det inte är en allmänfarlig sjukdom.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om Cryptosporidium.

Smittskyddsblad för patienter om Cryptosporidium.

Smittskyddsblad för patienter med hygienråd vid tarmsmitta. Finns på flera språk.

Smittspårning

Smittspårning för cryptosporidium innebär följande:

 • Provta kontakter med symtom.

Klinisk smittskyddsanmälan / Sminet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • insjukningsdatum
 • sannolikt smittland
 • om fler är sjuka i omgivningen
 • om patienten badat bassängbad
 • eventuella djurkontakter
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta.

PM och anvisningar

Generell information från Smittskydd Stockholm om tarminfektioner.

Hygienrutiner för att minska smittspridning mellan djur och människa.

Information och råd för att minska smittspridning.

Statistik

Under året anmäldes 139 fall av cryptosporidiuminfektion varav 85 var smittade i Sverige.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Björn Andersson|Smittskyddssjuksköterska

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Andreas Jacks|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

 • Uppdaterad: 26 juni 2023

 • Faktagranskad: 26 juni 2023

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Andreas Jacks, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen