Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Vid klinisk misstanke och vid verifierat fall kontakta omedelbart infektionsklinik/barnklinik samt Smittskydd Stockholm för vidare handläggning. För att verifiera ett misstänkt fall är det viktigt med snabb provtagning. Patienter med misstänkt mässling skall inte dela väntrum med andra personer. Snabb handläggning är också viktig för att minska smittspridning, se PM nedan. Ge patienten information om mässling.

 2. Förhållningsregler: Inga specifika förhållningsregler finns, men uppmana att undvika kontakt med icke-immuna under den smittsamma perioden (fyra dagar före och fyra dagar efter debut av utslag).

 3. Smittspårning: Se PM nedan. Identifiera icke-immuna exponerade personer för att erbjuda dem postexpositionsprofylax.

 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet. Ange vaccinationsstatus, insjukningsdatum och eventuellt smittland.

 5. Kostnadsfrihet för patienten: Ingen kostnadsfrihet då sjukdomen inte är allmänfarlig.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om mässling.

Smittskyddsblad för patienter om mässling. Finns på flera språk.

Smittspårning

Smittskyddsläkarens riktlinjer för vårdgivare i Stockholms län.

PDF-fil som går att fylla i direkt i datorn.

Klinisk smittskyddsanmälan / Sminet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

OBS! Vid misstanke om mässling kontakta jourhavande smittskyddsläkare på Smittskydd Stockholm direkt 08-123 143 00, under jourtid är numret kopplat via Karolinska Solnas växel.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • om, och i så fall hur, diagnosen är laboratorieverifierad
 • om profylax getts till ovaccinerade kontakter
 • uppgift om eventuell tidigare vaccination (tidpunkt och antal doser)
 • sannolikt smittland
 • uppgifter om det finns flera misstänkta fall i omgivningen?

PM och anvisningar

Varje arbetsgivare inom landstingsfinansierad vård och omsorg ansvarar för att se över, och vid behov komplettera, mässlingsskyddet för all personal.

Informationsblad till vårdnadshavare, tillgängligt på svenska, arabiska och somaliska.

Gäller vid misstänkt och bekräftad mässling i Region Stockholm.

Mer om mässling

Det svenska barnvaccinationsprogrammet erbjuder alla barn vaccination mot difteri, haemophilus influenzae, kikhosta, mässling, pneumokocker, polio, påssjuka, rotavirus, röda hund, stelkramp samt mot humant papillomvirus (HPV).

Statistik

Inget fall av mässling anmäldes 2022.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

Kim Jüllig-Sedvall|Smittskyddssjuksköterska

Veronica Woxén|Smittskyddssjuksköterska

Sahar Nejat|Biträdande smittskyddsläkare

Publikationer

Nedladdningsbar affisch från Smittskydd Stockholm. Kan användas vid mottagningens entré för att undvika smitta.

Nedladdningsbar affisch från Smittskydd Stockholm. Kan användas vid mottagningens entré för att undvika smitta.

Externa länkar

 • Uppdaterad: 4 april 2024

 • Faktagranskad: 11 oktober 2023

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Sahar Nejat, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen