Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Primärvård

Husläkarmottagning, husläkarjour, närakut, MVC, BVC, ungdomsmottagning och obstetrisk ultraljudsmottagning

Typ av vård och patientavgift.
Aktivitet Pris*
Läkarbesök 1 975 kr
Sjukvårdande behandling 878 kr

* Priserna inkluderar basal medicinsk diagnostik. Patient som remitteras till avancerad medicinsk diagnostik betalar hela kostnaden för dessa undersökningar själv.

Psykiatrisk öppen och sluten specialistvård

Regiondrivna mottagningar kontaktar Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) för mer information.

För privata vårdgivare som har avtal med regionen gäller samma prislista som för EU/Konventionspatienter.

Ersättning för vård av utländska medborgare eller utlandssvenskar som har rätt till offentligt subventionerad vård i Sverige.

Specialistvård

Regiondrivna vårdmottagningar och vårdgivare med vårdavtal.

Vårdgivare och patientavgift.
Vårdgivare Pris
Sjukhusens akutmottagningar 3 300–5 500 kr (beroende på sjukhus)*
Övriga vårdgivare Enligt vårdavtal**, lokal prislista, eller den utomregionala prislistan som beslutats av Samverkansnämnden Stockholm-Gotland.

* Priserna inkluderar all medicinsk diagnostik som genomförs inom ramen för akutbesöket. Undantag: På vissa sjukhus tillkommer kostnad för eventuell röntgen och lab. Dessa kostnader kan komma att faktureras patienten i efterhand.
** Enligt samma principer som för inomlänspatienter.

Vårdgivare med ersättning enligt nationella taxan

För vårdgivare med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning, eller lag om ersättning för fysioterapi sker prissättning enligt arvodet.

Priset i förteckning E i riksavtalet är inte tillämpligt.

Slutenvård

Prissättning sker enligt den utomregionala prislistan eller enligt faktiskt kostnad inklusive overhead.  Den utomregionala prislistan beslutas av Samverkansnämnden Stockholm-Gotland.

Medicinsk diagnostik

Huruvida patienten ska betala för medicinsk diagnostik hos leverantören eller inte avgörs av om den remitterande enheten har tagit betalt för medicinsk diagnostik i samband med vårdkontakten eller inte.

Remitterande enhet

När personer som betalar hela vårdkostnaden själv remitteras till medicinsk diagnostik, ska remittenten ange i remissen om leverantören av medicinsk diagnostik ska fakturera remittenten eller om patienten ska betala undersökningskostnaden direkt till leverantören.

Leverantör av medicinsk diagnostik

Om det framgår av remissen att patienten ska betala för medicinsk diagnostik hos leverantören, ska leverantören debitera patienten hela kostnaden i enlighet med gällande avtal för inomlänspatienter. Remitterande enhet faktureras inte.

Om det inte framgår av remissen att patienten ska betala för medicinsk diagnostik hos leverantören, ska leverantören skicka fakturan för medicinsk diagnostik till remitterande enhet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får inte faktureras.

Läs mer

International Patient Office ger vårdgivare inom Region Stockholm stöd och service vid vårdexport i samband med planerad vård och behandling för personer från utlandet.

Blankett att skriva ut. Gäller enbart akutsjukhusen inklusive Capio S:t Görans sjukhus inom Region Stockholm.

Kontakt

Kontaktuppgifter vid frågor om lagstiftning och regelverk kring patientavgifter.

  • Uppdaterad: 15 maj 2023

  • Faktagranskad: 15 maj 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen