Till start

Vårdgivarguiden

Personer bosatta i andra länder som har rätt till offentligt subventionerad vård i Region Stockholm, betalar samma uteblivandeavgift för öppen och sluten vård som folkbokförda.

Även i övrigt gäller samma regler, tidsfrister och undantag för uteblivandeavgift för dessa patienter som för folkbokförda.

Undantag

Asylsökande och personer som vistas i landet utan nödvändiga tillstånd debiteras uteblivandeavgift motsvarande den avgift som dessa personkategorier (ålder 18–84 år) skulle ha betalat för besöket. I övrigt gäller samma regler, tidsfrister och undantag för dessa patienter som för folkbokförda.

Läs mer

Kontakt

Kontaktuppgifter vid frågor om lagstiftning och regelverk kring patientavgifter.

  • Uppdaterad: 15 maj 2023

  • Faktagranskad: 15 maj 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen