Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Uppdragens syfte är förbättrad psykisk hälsa och social funktionsförmåga, minskad dödlighet på grund av psykisk sjukdom samt minskad risk för återfall i brott av allvarligt slag.

Målgruppen är i första hand

 • psykiskt störda lagöverträdare som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård eller
 • anhållna, häktade eller intagna på en enhet för rättspsykiatrisk undersökning eller
 • intagna i eller skall överföras till kriminalvårdsanstalt eller
 • efter beslut av domstol om sluten ungdomsvård skall förpassas till ett särskilt
  ungdomshem.

Rättspsykiatri Vård Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde

 • öppen- och sluten rättspsykiatrisk vård.

  RPÖV - öppen rättspsykiatrisk- och beroendevård för personer med missbruk och/eller psykisk sjuklighet/störning i kombination med våldsproblematik, samordnat och samlokaliserat med Beroendecentrum Stockholm och Kriminalvårdens frivård.
  Målgruppen är 18 år och äldre, och nya patienter, tas emot efter remiss från specialiserad beroendevård, psykiatriska specialistvård och från kriminalvården (f d HSN 1012-1318).
  (HSN 2018–1176, avtalsnummer 9078)

Regionsjukhuset Karsudden, Region Sörmland

 • öppen- och sluten vård efter remiss från Rättspsykiatri Vård Stockholm
  (HSN 1208-0976, avtalsnummer 5047)

Rapportera

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller för BUP Stockholm (7626), Stockholms Centrum för ätstörning (6686), Beroendecentrum Stockholm (7533), NSP (7499), PCS (7441), PSV (7440), PSP (7500), PNV (7509), RPV (9078) och Rättspsykiatri vård Stockholm (9078), modell 207. Gäller från 1 januari 2019. Uppdaterad 1 september 2022.

Relevanta KVÅ-koder i psykiatrisk öppen- och slutenvård 2022.

Kontakt

För utlämnande av handling hänvisas till registrator med angivande av diarienummer (HSN xxxx-xxx)

Registrator Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 30017, 104 25 Stockholm

Övriga ärenden hänvisas till Psykiatrienhetens funktionsbrevlåda

Enheten för psykiatri och samverkan

Relaterad information

Remissrutin

Rutiner inom Region Stockholm vid remittering till vårdgivare som tillhandahåller neuropsykiatrisk eller kognitiv utredning som fristående vårdtjänst. Uppdaterad 1 april 2022.

Rutin vid behov av psykiatrisk tvångsvård, Lpt inom rättspsykiatrisk vård

Regler och villkor för tvångsvård

Patientens fria val

Patienter kan fritt välja vårdgivare i Region Stockholm. Det gäller oavsett var man bor eller om vården är regiondriven eller drivs i privat regi.

Ansvarsfördelning, primärvård och specialistpsykiatrin vid psykisk ohälsa

Regionala vårdprogram

Remittering

Regler för remittering gällande vårdansvar, tidsgränser, egenanmälan och vad du ska informera patienten om när en remiss skrivs.

Kvalitetsregister

Lathund för att stödja verksamheterna i Stockholmsregionen.

Samverkan mellan Region Stockholm och kommuner i Stockholms län

Aktuella samverkansöverenskommelser mellan Region Stockholm och kommuner i Stockholms län.

Rehabiliteringskoordinator

Rehabkoordinatorns stöd och samordning fungerar också som en resurs för läkaren och övriga hälsoprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

Information om telefonlinje

Information till dig som i ditt yrke träffar personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer.

 • Uppdaterad: 25 oktober 2021

 • Faktagranskad: 25 oktober 2021

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Mats Nilsson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen