Brödsmule-navigation

Janusinfo innehåller icke-kommersiell läkemedelsinformation och är informationskanal från Region Stockholms läkemedelskommitté.

Webbplatsen erbjuder både enkla beslutsstöd att använda vid patientmötet och information för fördjupning och fortbildning. Avsändare är Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. 

Här finns bland annat läkemedelsnyheter, behandlingsriktlinjer och flera tjänster som erbjuder beslutsstöd. Du kan också boka fortbildning.

Tjänster på Janusinfo

Vårdprogram och expertutlåtanden

Boka fortbildning

Kontakt