Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Janusinfo innehåller icke-kommersiell läkemedelsinformation och är informationskanal från Region Stockholms läkemedelskommitté.

Webbplatsen erbjuder både enkla beslutsstöd att använda vid patientmötet och information för fördjupning och fortbildning. Avsändare är Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. 

Här finns bland annat läkemedelsnyheter, behandlingsriktlinjer och flera tjänster som erbjuder beslutsstöd. Du kan också boka fortbildning.

Tjänster på Janusinfo

Vårdprogram och expertutlåtanden

Boka fortbildning

Kontakt

Avdelningen digitalisering och IT

  • Uppdaterad: 21 oktober 2021

  • Faktagranskad: 28 oktober 2021

  • Redaktör: Irina Öström Zetterman

  • Faktagranskare: Elin Jerremalm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen