Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om hepatit C, inklusive hur det smittar och att det finns bra behandling - se smittskyddsblad för läkare. Ordna uppföljning/kontroller, remittera till infektionsklinik!
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
 3. Smittspårning: Innebär att ta hepatit C-prov på aktuell sexpartner och barn till kvinnor med hepatit C. Vid akut hepatit C, smittspåra kontakter 3 månader bakåt.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.
 5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för hepatit C ska vara kostnadsfria för patienten.

Ovanstående gäller endast patienter som är HCV-RNA/HCV-Ag positiva.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör innehålla

 • känd eller misstänkt smittväg
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • att förhållningsregler getts
 • om patienten remitterats och vart
 • ange om patient inte har kunnat nås för att få information sin diagnos (se information om handläggning under rubrik paragrafanmälan/anmäl till smittskyddsläkare)

Smittskyddsblad

Hepatit C - Patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om hepatit C. Finns på flera språk. Notera att översättningarna är baserade på en tidigare version som är snarlik den aktuella.

Paragrafanmälan / anmäl till smittskyddsläkare

Dessa blanketter skall användas om ni till exempel efter flera försök inte kan nå en patient för att informera om ett positivt provsvar eller ge förhållningsregler.

Det kan även gälla en kontakt (person uppgiven vid smittspårning) som varit utsatt för en risk att smittas av infektion och behöver lämna prov, om ni själva inte kan nå personen.

Smittspårning

Smittspårning för hepatit C innebär följande:

 • Erbjud sexualpartners provtagning.
 • För kvinnor som fött barn efter sannolikt smittotillfälle, erbjud provtagning av barnen.
 • Om hepatit C konstateras hos barn provtas modern (om hon inte redan har känd hepatit C).
 • Akut hepatit C smittspåras 3 månader bakåt.
 • Om det finns misstanke om sjukvårdsassocierad smitta i Sverige (detta är extremt ovanligt), ring oss.

Behandling

Behandling av hepatit C

Förbättrade möjligheter till behandling/bot vid hepatit C innebär att ALLA med hepatit C (HCV-RNA-positiva) bör remitteras till infektions- eller gastromedicinsk klinik.

PM och anvisningar

Gravida och hepatit C

Hepatit C och graviditet - Patientinformation

Information från Smittskydd Stockholm som är av värde att känna till för dig som är gravid och har hepatit C. Dokumentet finns även översatt till arabiska, engelska, somaliska och turkiska.

Statistik

Hepatit C - helårsstatistik 2018

Under 2018 anmäldes 545 nya hepatit C fall, baserat på anti-HCV. Samma år fick ca 1300 personer behandling, varav >95% botades. Remittera alla med hepatit C för behandling!

Utbildningsmaterial

På vår sida med utbildningsmaterial finns flera Power Point-presentationer från föreläsningar om hepatit C för olika målgrupper.

Kontakt

Malin Tihane | Smittskyddssjuksköterska

Annie Velander | Utbildningssamordnare, smittskyddssjuksköterska

Inger Zedenius | Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens | Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Jenny Stenkvist | Biträdande smittskyddsläkare

Andreas Jacks | Biträdande smittskyddsläkare

Publikationer

Hepatit C - Infografik

Information för vårdpersonal om hepatit C i Stockholms län i A4 format, att skriva ut.

Externa länkar

Om hepatit C - Internetmedicin.se

Internetmedicin är en kunskapsdatabas för läkare med koncentrerade översikter för diagnostik och behandling av sjukdomstillstånd.