Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om klamydia, inklusive hur det smittar och behandlas - se smittskyddsblad för läkare. Erbjud adekvat behandling. Om samtidig gonorré eller syfilis: remittera till STI-mottagning, i sådana fall sköter de smittspårning och behandling även av klamydia.
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
 3. Smittspårning: Innebär att vårdgivaren informerar och får bekräftat att klamydiaprov tas på de personer patienten haft sex med de senaste 12 månaderna. Se nedan.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet. Anmäls med ett patient-ID av typen Rikskod eller ett så kallat Annat nummer.
 5. Kostnadsfrihet för patienten: Då sjukdomen är allmänfarlig ska mottagningsbesök, provtagning och medicin vara kostnadsfria för patienten.

Ovanstående gäller även när provtagning gjorts via nätet, till exempel via 1177 eller test köpt på apotek. I dessa fall: säkerställ att provet faktiskt var positivt, till exempel genom att patienten visar provsvar eller motsvarande. Provet ska vara analyserat på ackrediterat laboratorium.

Om provet är taget via 1177, skicka en behandlingsremiss för att meddela att du övertagit behandlingsansvaret.

För prov som patienten själv analyserat (t ex genom att läsa av resultat på en sticka) ska kompletterande provtagning på mottagningen erbjudas.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om klamydia och LGV.

Smittskyddsblad för patienter om klamydia. Finns på flera språk.

Smittspårning

Smittspårning för klamydia innebär följande:

 • Fråga index om personer som kan ha utsatts för smitta 12 månader bakåt i tiden, alternativt från och med när index senast lämnat prov. Inkludera även eventuella kontakter som kan ha utsatts för smitta efter att behandling påbörjats.

 • Anmana uppgivna kontakter till provtagning och följ upp att de blivit provtagna.

 • Anmäl till Smittskydd Stockholm om uppgivna kontakter som ska lämna prov inte kan identifieras, inte svarar, eller inte vill samarbeta (se länk ovan under rubriken Paragrafanmälan).

 • Anmäl till Smittskydd Stockholm om indexpatienten inte återkommer till mottagningen för behandling eller smittspårning (se länk ovan under rubriken Paragrafanmälan).

Mallar och instruktioner riktade till vårdgivare som har kompetens att smittspåra STI. Syftet är att underlätta arbetet med smittspårning.

Att remittera smittspårning av klamydia är möjligt för husläkarmottagningar, BMM, närakuter, akutmottagningar och gynmottagningar.

Klinisk smittskyddsanmälan / Sminet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • patient–id (se länk nedan: Hur anmäls klamydia med avseende på patient-ID?)

 • namn på laboratorium och laboratorienummer (Även kallat LID-nummer)

 • typ av infektion och anledning till undersökning

 • diagnosdatum

 • sannolikt smittland

 • sannolik smittväg

 • vilka förhållningsregler som getts

 • om smittspårning påbörjats

 • vem som ansvarar för smittspårningen

 • om smittspårningen remitterats till annan klinik och i så fall vilken

Observera att det under rubriken ”Övriga uppgifter” finns ett fritextfält som heter ”Övrig information”. Där anges annan information som kan vara till hjälp för smittskyddets arbete, till exempel om en patient är paragrafanmäld.

Det är inte tillåtet att anmäla dessa sjukdomar med patientens fullständiga identitet. De sjukdomsfallen ska istället anmälas med ett patient-ID av typen Rikskod eller ett så kallat Annat nummer.

Paragrafanmälan - anmälan till Smittskyddsläkaren

Gör en paragrafanmälan direkt via datorn. Inloggning sker med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

PM och anvisningar

Du som är gravid och bor i Region Stockholm rekommenderas provtagning för att se om du har eller har haft vissa infektionssjukdomar.

Schema över vilka prover som kan tas beroende på sexualanamnes.

Hjälpfrågor för att ta upp sexualanamnes inför provtagning.

Statistik

Under 2023 anmäldes 8 862 fall av klamydia, vilket är en minskning med 355 fall (4 %) jämfört med 2022.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Mer om klamydia

Klamydia ingår som en allmänfarlig sjukdom i smittskyddslagen. Information om provtagning, förhållningsregler och smittspårning/partnerspårning.

Kontakt

Stina Nygren|STI-handläggare

Rebecca Fröander|STI-handläggare

Zach Fredin|Socionom/STI-handläggare

Camilla Berg|Socionom/STI-handläggare

Rebecka Vyth|Smittskyddsbarnmorska

Owe Källman|Biträdande smittskyddsläkare

Publikationer

Kortfattad information om anmälningspliktiga STI, kan skrivas ut (informationsblad A4-format).

Kortfattad information om anmälningspliktiga STI, kan skrivas ut (informationsaffisch A3-format). Även beställningsbar.

Externa länkar

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter.

Riksförbundet för sexuell upplysning.

I pärmen hittar du information som handlar om sexuellt överförda infektioner (STI) och smittspårning framtagen av specialistmottagningarna för sexuell hälsa i Region Stockholm. Den är avsedd för läkare inom primärvården, övrig personal på vårdcentraler, mödravårdscentraler, gynekologiska mottagningar och ungdomsmottagningar inom Stockholms län.

Din ungdomsmottagning på nätet.

 • Uppdaterad: 10 november 2023

 • Faktagranskad: 24 juli 2023

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Owe Källman, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen