Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om hepatit B, inklusive hur det smittar och eventuell behandling - se smittskyddsblad för läkare. Ordna uppföljning. Remiss till infektionsklinik (alternativt barnklinik/BUMM) rekommenderas.
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter. Dessa blad finns även översatta till ett flertal olika språk.
 3. Smittspårning: Innebär att ta hepatit B-prov på sexpartners och eventuella familjemedlemmar och om provet är negativt, även vaccinera dessa.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.
 5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för hepatit B ska vara kostnadsfria för patienten.

Vid akut hepatit B - ring oss på Smittskydd Stockholm (kontorstid) för vägledning angående smittspårning!

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör innehålla

Akut hepatit B

 • känd eller misstänkt smittväg
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • att förhållningsregler getts.

Kronisk Hepatit B

 • sannolikt smittland
 • känd eller misstänkt smittväg
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • att förhållningsregler getts
 • om patienten remitterats och vart.

Även om en patient är anmäld tidigare av läkare från en annan vårdenhet önskar vi en ny anmälan då information om smittspårning kan saknas eller behöva kompletteras.

Ny anmälan med uppgift om smittspårning etcetera ska också göras vid övertagning av patient från MVC.

Smittskyddsblad

Hepatit B - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om Hepatit B. Finns på flera språk. Notera att översättningarna är baserade på en tidigare version som är snarlik den aktuella.

Smittspårning

Smittspårning för hepatit B innebär följande:

Akut hepatit B

 • Vilka kan ha utsatts för smitta tre månader bakåt i tiden?
 • Kalla dessa för provtagning och ge första vaccinationsdosen Engerix®B.
 • Om negativ serologi ges fortsatt snabbimmunisering enligt FASS med Engerix®B.
 • Erbjud så snart som möjligt vaccination till familjemedlemmar och sexualpartners.
 • Sök smittkälla max 6 månader bakåt i tiden.
 • Vaccinationen som är kostnadsfri för samtliga kontakter beställs via Oriola Kundservice på telefon 031-88 72 90, med angivande av Smittskydd Stockholms kundnummer 30674.

Kronisk hepatit B

 • Provtagning av partners, familjemedlemmar och övriga som kan ha varit utsatta för smitta.
 • Vaccination med Engerix®B. erbjuds alla som saknar markörer för hepatit B.
 • Om någon kontakt är HBsAg-positiv blir denna patient föremål för ny smittspårning.
 • Vaccinationen som är kostnadsfri för samtliga kontakter beställs via Oriola Kundservice på telefon 031-88 72 90, med angivande av Smittskydd Stockholms kundnummer 30674.

Förskolebarn

 • Innan start i förskola ska övriga barn och personalen i förskolegruppen erbjudas kostnadsfri vaccination, vilket behöver planeras. Det är därför viktigt att vårdnadshavare i god tid innan barnet ska börja i förskola informerar behandlande läkare som i sin tur informerar Smittskydd Stockholm.

PM och anvisningar

Kompletteringsvaccination hepatit B och tuberkulos för skolbarn

Skolbarn i åldrarna 6-20 år från länder med hög förekomst av hepatit B eller tuberkulos (TB) ska erbjudas kostnadsfri kompletteringsvaccination på husläkarmottagningar (HLM) i SLL. Observera att det endast gäller barn som inte tidigare är vaccinerade mot hepatit B eller TB.

Graviditet och hepatit B

Information till gravida

Hepatit B och graviditet - Patientinformation

Information från Smittskydd Stockholm som är av värde att känna till för dig som är gravid och har hepatit B. Dokumentet finns även översatt till arabiska, engelska, somaliska och turkiska.

Statistik

Hepatit B - helårsstatistik 2018

Under 2018 anmäldes 11 fall av akut och 395 fall av kronisk hepatit B. Det är angeläget att personer som kommer från riskländer provtas för denna ”tysta” infektion.

Utbildningsmaterial

På vår sida med utbildningsmaterial finns flera Power Point-presentationer från föreläsningar om hepatit B för olika målgrupper.

Kontakt

Telefon: 08-123 143 00 (växel)
Telefax: 08-123 143 01
E-post: registrator@smittskyddstockholm.se

Publikationer

Externa länkar