Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
18 träffar - filtrerat på Avtal enligt LOU

Sökträffar

Akutsjukhus

Samlad information om uppdraget samt avtalsbilagor, uppföljning.Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje Sjukhus.

 • Avtal enligt LOU
 • Regionägd vård
Barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård, BUP

Avtalsinformation inom barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård samt rapporteringsanvisningar, kontaktuppgifter.

 • Avtal enligt LOU
 • Regionägd vård
Beroendevård

Samlad information om avtal och uppdrag inom specialiserad beroendevård för barn, ungdomar och vuxna.

 • Avtal enligt LOU
 • Regionägd vård
Gastroenterologi och hepatologi i öppenvård, specialiserad

Samlad information om uppdraget samt avtalsbilagor, rapporteringsanvisningar, uppföljning och kontakt.

 • Avtal enligt LOU
Geriatrisk vård - avtal och uppdrag

Uppdrag och målgrupp för geriatrisk vård, ansvariga vårdgivare per geografiskt område, remittering, uppföljningsplan, rapporteringsanvisningar, kontaktuppgifter och fakturering.

 • Avtal enligt LOU
 • Regionägd vård
Hemlöshet – vård för personer i

Beskrivning av uppdrag och målgrupp inom vård för personer i hemlöshet.

 • Avtal enligt LOU
Kardiologi i öppenvård, specialiserad

Samlad information om uppdraget samt avtalsbilagor, rapporteringsanvisningar, uppföljning och kontakt.

 • Avtal enligt LOU
Kirurgi i öppenvård, specialiserad

Samlad information om uppdraget samt avtalsbilagor, rapporteringsanvisningar, uppföljning och kontakt.

 • Avtal enligt LOU
Närakut - avtal och uppdrag

Närakuterna i Region Stockholm ska tillsammans med andra aktörer inom närsjukvården erbjuda patienter med akuta vårdbehov en god och säker vård med hög medicinsk kvalitet och tillgänglighet.

 • Avtal enligt LOU
 • Regionägd vård
Obstruktivt sömnapnésyndrom i öppenvård, specialiserad

Samlad information om uppdraget OSAS samt avtalsbilagor, uppföljning och kontakt.

 • Avtal enligt LOU
Omskärelse av pojkar på icke-medicinska grunder

Samlad information om uppdraget samt avtalsbilagor, rapporteringsanvisningar, uppföljning och kontakt.

 • Avtal enligt LOU
Planerad specialiserad rehabilitering vid astma och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom)

Uppdraget omfattar grundprogram för vuxna med astma och KOL, repetitionsprogram för vuxna med astma och program för barn och ungdomar med astma. Remiss, kontakt.

 • Avtal enligt LOU
Psykiatrisk specialistvård för vuxna

Psykiatrisk vård med geografiskt områdesansvar eller subspecialiserade vård utifrån målgrupp eller tillstånd.

 • Avtal enligt LOU
 • Regionägd vård
Psykosociala habiliteringsinsatser

Målgruppen är vuxna i behov av psykosocialt stöd med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning.

 • Avtal enligt LOU
Rehabilitering av personer med övre och/eller nedre extremitetsskador

Målgruppen är personer med övre och/eller nedre extremitetsskador samt personer med Raynauds fenomen, vilket står för köldintolerans i händer och/eller fötter.

 • Avtal enligt LOU
Synrehabilitering - Stockholms Syncentral

Habilitering, rehabilitering och förskrivning av hjälpmedel till personer med synnedsättning och blindhet. Rapporteringsanvisningar, kontakt.

 • Avtal enligt LOU
Variceroperation inom specialiserad öppenvård

Samlad information om uppdraget samt avtalsbilagor, rapporteringsanvisningar, uppföljning och kontakt.

 • Avtal enligt LOU
Ätstörningsvård, specialiserad

Avtalsinformation inom öppen- och sluten vård för patienter med svåra ätstörningar.

 • Avtal enligt LOU
 • Regionägd vård
Visar 1-18/18