Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vård för äldre - samlad information

Inom hela hälso- och sjukvården pågår omställningen till en nära vård. Målsättningen är att vården för äldre ska vara mer sammanhållen. Det innebär en ökad tillgänglighet av uppsökande vård i patientens hem i form av till exempel akutläkare och avancerad sjukvård i hemmet och en ökad samverkan mellan länets kommuner och vårdgivare vid utskrivning. Läs mer om olika uppdrag, vårdgivare och samverkan.