Till start

Vårdgivarguiden

Personer som injicerar droger är extra riskutsatta för att drabbas av blodsmittor och hepatit A. Det är därför viktigt med regelbunden provtagning och uppföljning samt att de har ett fullgott vaccinationsskydd. I detta dokument finner du mer information om respektive virus, provtagning, vaccination och uppföljning.

Provtagning

Nya patienter bör kontrolleras för hepatit A, B, C och hiv samt påbörja vaccination mot hepatit A och B. Om ni säkert vet att patienten är vaccinerad eller har en genomgången infektion av hepatit A och/eller B behöver nytt prov ej tas och vaccin inte ges.

Vid okänt status för hepatit A och B kan vaccination inledas efter provtagningen vid första besöket.

Patienter som inte har en pågående hepatit C, hiv eller som väljer att inte vaccinera sig bör fortlöpande kontrolleras för respektive infektion minst två gånger per år, eller efter en risksituation.

Provtagning bör även erbjudas dem som tidigare injicerat droger (även vid enstaka tillfälle/tillfällen) eller haft annan form av drogbruk.

Testning för hiv skall tillämpas generöst och vara lättillgänglig för alla.

Tolkning av Hepatit A-serologi

Vid IgM positivitet = akut pågående hepatit A (ring Smittskydd Stockholm).

Vid IgG positivitet = genomgången sjukdom eller tidigare vaccination mot hepatit A, vaccin behöver ej erbjudas.

Tolkning av Hepatit B-serologi

Vid akut hepatit B infektion: genomför smittspårning och omgående kontakta infektionsmottagningen och Smittskydd Stockholm.

Vid kronisk hepatit B infektion är det viktigt att patienten följs upp på en infektionsmottagning (kontakta gärna infektionsmottagningen om det är ok med patienten).

Vid vaccinerad eller genomgången hepatit B behövs ingen uppföljning eller ytterligare vaccin mot hepatit B.

Tolkning av hepatit C-prover

Vid positiva antikroppar har personen någon gång blivit infekterad av hepatit C-virus, för att utesluta pågående hepatit C infektion måste HCV-RNA tas.

Vid positivt HCV -RNA eller positivt HCV-Ag har således personen en pågående hepatit C infektion och skall då remitteras för behandling. Läs mer under sektionen Remittering och behandling nedan

Vid negativt HCV-RNA har således personen inte hepatit C, men kan återsmittats (reinfekteras) eftersom man inte blir immun efter genomgången infektion.

Vaccinationer

Personer som injicerar bör erbjudas kostnadsfri vaccination mot hepatit A och B. Vaccinet betalas av Smittskydd Stockholm. Se nedan hur vårdgivare beställer vaccin och om/hur fortsatt vaccination ska utföras

Vid vaccination mot hepatit A och B gäller en utökad kostnadsfrihet för personer som har ett intravenöst missbruk samt för män som har sex med män.

Riktlinjer för vaccination vid ny- och återbesök.

Omhändertagande av patienten

Alla patienter skall informeras om resultatet av en provtagning. Om provet visar att patienten har någon av infektionerna hepatit A, B, C eller hiv skall hen informeras om infektionen och få förhållningsregler i enlighet med smittskyddsbladen, som du hittar på respektive sjukdomssida. Se länkar nedan.

Enligt smittskyddslagen har patienter med en konstaterad eller misstänkt allmänfarlig sjukdom, såsom hepatit A, B, C eller hiv, rätt till kostnadsfri undersökning, vård och behandling om den behandlande läkaren bedömer att risken för smittspridning minskar.

Vid konstaterad hepatit A, B eller C ska behandlande läkare (den som tagit provet) göra en smittspårning. Se under respektive diagnos vad som bör ingå i denna.

Smittspårningen gällande hiv görs på specialistmottagningar, Infektionsmottagningen 2/I56 Karolinska Sjukhuset i Huddinge eller Infektionsmottagning 2 (fd Venhälsan), Södersjukhuset.

Enligt smittskyddslagen har patienter med en konstaterad eller misstänkt allmänfarlig sjukdom rätt till kostnadsfri undersökning, vård och behandling om den behandlande läkaren bedömer att risken för smittspridning minskar.

Smittskydd Stockholms information om hepatit A.

Smittskydd Stockholms information om hepatit B.

Smittskydd Stockholms information om hepatit C.

Smittskydd Stockholms information om hiv.

Remittering och behandling

Patienter som diagnostiseras med en hepatit B- eller C-infektion och injicerar droger bör remitteras till IMB-mottagningen (Infektion Missbruk Beroende) vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Infektionskliniken, telefon 08-123 871 36 eller 070-450 77 55. Patienter som tidigare injicerat droger bör remitteras till Infektionsmottagning I53, telefon 08-123 800 00 eller Infektionsmottagningen, Danderyds sjukhus, telefon 08-123 564 86. Sprututbytena och flera beroendemottagningar har hepatit C-behandling för sina egna patienter.

Ny behandling för hepatit C kom 2014. Mer än 95 % av patienterna läker ut infektionen med enbart tabletter. Behandlingen är dessutom kortare och har färre biverkningar än den tidigare interferonbehandlingen.

De flesta som har hepatit B behöver inte behandling, men det är mycket viktigt med regelbundna kontroller.

Vid positivt hivtest, kontakta omedelbart Infektionsmottagning 2/I56 på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, 08-123 800 00 eller Infektionsmottagning 2 (fd Venhälsan) på Södersjukhuset, 08-123 25 00.

Dagens hivbehandling hindrar utveckling av aids och gör att man kan leva ett normallångt liv. God behandling minskar även smittsamheten.

Klinisk smittskyddsanmälan / Sminet

Klinisk anmälan av diagnostiserade fall av hepatit A, B, C och hiv görs i Sminet. Hepatiter anmäls med personnummer. Däremot är det inte tillåtet att anmäla hivinfektion med patientens fullständiga identitet. Dessa ska istället anmälas med ett patient-ID av typen Rikskod eller ett så kallat Annat nummer. Under respektive sjukdom finns information om vad som ska ingå i anmälan.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Paragrafanmälan / anmäl till smittskyddsläkare

Paragrafanmälan ska göras om ni till exempel efter flera försök inte kan nå en patient för att informera om ett positivt provsvar eller ge förhållningsregler.

Det kan även gälla en kontakt (person uppgiven vid smittspårning) som varit utsatt för en risk att smittas av en infektion och behöver lämna prov, om ni själva inte kan nå personen och se till att hen blir provtagen.

Gör en paragrafanmälan direkt via datorn. Inloggning sker med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Föreläsningar och utbildningar

Statistik

Drygt 98 500 hepatit B-prover togs under 2022, vilket är en ökning sedan 2021. Provtagningar år 2022 ligger på samma nivå som innan pandemin.

Provtagningen för hepatit C har ökat under 2022 med drygt 8000 prover jämfört med föregående år.

Hiv-provtagningen ökade år 2022 med drygt 10 000 prover jämfört med 2021.

Publikationer

Broschyr från Smittskydd Stockholm som innehåller en snabbguide om sjukdomarna hiv och hepatit, smittvägar, testning, symtom och behandling. Finns även en äldre nedladdningsbar version på arabiska och ryska.

Affisch från Smittskydd Stockholm om hiv/hepatit som riktar sig till personer som injicerar.

Externa länkar

Kontakt

Inger Zedenius|Smittskyddssjuksköterska

Veronica Woxén|Smittskyddssjuksköterska

Ann-Marie Lang|Smittskyddssjuksköterska

Jenny Stenkvist|Biträdande smittskyddsläkare

  • Uppdaterad: 12 maj 2023

  • Faktagranskad: 12 maj 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Jenny Stenkvist, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen