Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Omhändertagandet av den avlidne och dennes närstående ska ske med respekt, omtanke och värdighet. Vid omhändertagande bör i möjligaste mån hänsyn tas till den avlidnes och närståendes önskemål.

Fastställande av dödsfall 

Beskrivning av ansvar för fastställande av dödsfall utifrån var dödsfallet inträffar samt fastställande av dödsfall utan klinisk undersökning av läkare.

Beskrivning av de åtgärder som ska genomföras i samband med fastställande av dödsfall innan det praktiska omhändertagande av den avlidne påbörjas.

Beskrivning av rutiner vid misstanke om onaturligt dödsfall, kontakten med polisen.

Praktiskt omhändertagande och transport

Beskrivning av det praktiska omhändertagandet av en avliden person. Omhändertagandet kan skilja sig åt beroende på var personen avled.

Beskrivning av vilken aktör som har ansvar för att transportera avliden till bårhuset samt rutiner vid beställning och utförande.

Omhändertagande på bårhuset

Beskrivning av hur omhändertagandet av den avlidne på bårhuset ska utföras och rutiner för kistläggning/utlämnade till begravningsbyrå/motsvarande.

Blankett

Ifyllningsbar blankett som ska fyllas i och lämnas till bårhuset inför avlämning av avliden. Uppdaterad 2023-06-27.

Kostnadsansvar och fakturering

Beskrivning av vem som har kostnadsansvar för vad, utifrån platsen för dödsfallet.


Relaterad information

Länkar till de viktigaste lagarna och föreskrifterna som ska tillämpas vid dödsfall.

  • Uppdaterad: 22 september 2023

  • Faktagranskad: 22 september 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Birgitta Rosengren, hälso- och sjukvårdsförvaltningen