Brödsmule-navigation

Samlingsnamnet Janusmed binder tydligare ihop de kunskaps- och beslutsstöd som Region Stockholm tillhandahåller sedan flera år. De heter Janusmed plus ett ord som beskriver ur vilken synvinkel de innehåller information kring läkemedel, t.ex. Janusmed interaktioner. Janusmed integrerad är namnet för beslutsstödet som kan integreras i journalsystem.

Nyttan som kunskaps- och beslutsstöden ger

 • bättre patientsäkerhet
 • högre effektivitet
 • kontinuerligt lärande och utveckling för användarna

Kunskaps- och beslutsstöden bidrar också till jämlik vård då läkare får tillgång till den senaste forskningen oavsett var de arbetar.

Kunskaps- och beslutsstöden

Direktadresser Vårdgivarguiden

 • Vardgivarguiden.se/janusmed
 • Vardgivarguiden.se/interaktioner
 • Vardgivarguiden.se/riskprofil
 • Vardgivarguiden.se/fosterpaverkan
 • Vardgivarguiden.se/amning
 • Vardgivarguiden.se/biverkning
 • Vardgivarguiden.se/aldre
 • Vardgivarguiden.se/njurfunktion
 • Vardgivarguiden.se/kon-genus
 • Vardgivarguiden.se/jmi

Kontakt

Avdelningen digitalisering och IT