Till start

Vårdgivarguiden

Samlingsnamnet Janusmed binder tydligare ihop de kunskaps- och beslutsstöd som Region Stockholm tillhandahåller sedan flera år. De heter Janusmed plus ett ord som beskriver ur vilken synvinkel de innehåller information kring läkemedel, till exempel Janusmed interaktioner. Janusmed integrerad är namnet för beslutsstödet som kan integreras i journalsystem.

Nyttan som kunskaps- och beslutsstöden ger

  • bättre patientsäkerhet
  • högre effektivitet
  • kontinuerligt lärande och utveckling för användarna

Kunskaps- och beslutsstöden bidrar också till jämlik vård då läkare får tillgång till den senaste forskningen oavsett var de arbetar.

Kunskaps- och beslutsstöden, direktadresser och länkar till informationssidor

Vardgivarguiden.se/interaktioner

Vardgivarguiden.se/riskprofil

Vardgivarguiden.se/fosterpaverkan

Vardgivarguiden.se/amning

Vardgivarguiden.se/njurfunktion

Vardgivarguiden.se/kon-genus

Vardgivarguiden.se/biverkning

Vardgivarguiden.se/aldre

Vardgivarguiden.se/jmi

Kontakt

Avdelningen Kunskapsutveckling

  • Uppdaterad: 29 december 2022

  • Faktagranskad: 29 december 2022

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Anikó Veg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen