Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vården under sommaren 2022

Samarbete mellan vård- och omsorgsgivare och att patienten får rätt vård är nyckeln till god vård under sommarmånaderna. Här finns länkar till samlad information för olika områden och direktlänkar till praktisk information.

Samarbete med vård och omsorgsgivare i länets kommuner är extra viktiga för sommarperioden och under pandemin som fortsatt pågår.

Länkar till praktisk information

Kapacitet i vården

Tillgänglighet till all kapacitet i vårdsystemet, remittera till rätt vårdnivå, uppdatera kunskaper om vårdutbudet och följ vård.

Nyheter under sommaren

Sammanhållen vård omsorg

Samlad information om hur vi skapar smidiga och trygga vårdövergångar mellan regional och kommunal vård och omsorg.