Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering
37 träffar - filtrerat på Vårdval Stockholm

Sökträffar

Allergologi, specialiserad i öppenvård – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdavtalsområdet samt ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar, kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Allmän barn- och ungdomstandvård – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdavtalsområdet samt ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, kontakt.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdavtalsområdet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisning och kontakt.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdavtalsområdet samt ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar, kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Barnmorskemottagning – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapportering och kontakt.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
BVC – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisning och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Cancerrehabilitering, planerad specialiserad – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisning och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Fysioterapi, specialiserad – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Förlossning – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Geriatrik – Vårdval Stockholm

Uppdrag och målgrupp för geriatrisk vård, ansvariga vårdgivare per geografiskt område, remittering, uppföljningsplan, rapporteringsanvisningar, kontaktuppgifter och fakturering. Här finns också ansökningshandlingar och förfrågningsunderlag.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Gynekologi, specialiserad – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, checklistor, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontakt.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Hudsjukvård, specialiserad – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet, ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård – Vårdval Stockholm

För vårdgivare verksamma inom husläkarverksamhet eller som vill ansöka om vårdavtal.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Höft- och knäprotesoperationer – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar, kontakt.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Intensivträning för personer med rörelsenedsättning – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Klinisk fysiologi – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, checklistor, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Klinisk neurofysiologi – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, checklistor, rapporteringsanvisning och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Logopedi – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisning och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Läkarinsatser i särskilda boenden för äldre – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisning och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Neurologi, specialiserad – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Neurologisk rehabilitering, planerad specialiserad – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, ersättning, uppföljning, vårdgivare med avtal, remiss och kontakt.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Obstetrisk ultraljudsmottagning – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet. Ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisning och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Ortopedi och handkirurgi – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontakt.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Palliativ slutenvård, specialiserad – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Primär hörselrehabilitering – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Primärvårdsrehabilitering – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, rapporteringsanvisningar, godkända vårdgivare och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Rehabilitering efter vård på akutsjukhus, specialiserad – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt förfrågningsunderlag, ansökningshandlingar, rapportering, remittering och kontakt.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom, MMR2

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Ryggkirurgi – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisning och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Sexuell hälsa – Vårdval Stockholm

Samlad information samt ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, rapporteringsanvisningar, uppföljningsindikatorer och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Visar 1-30/37