Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
42 träffar - filtrerat på Avtal enligt LOV

Sökträffar

Barnmorskemottagning - Vårdval Norrtälje

Graviditetsövervakning och eftervård, insatser för familjeplanering samt screening för cervixcancer. Ansökningshandlingar, kontakt, godkända vårdgivare, rapportering.

 • Vårdval Norrtälje
 • Avtal enligt LOV
BVC - Vårdval Norrtälje

Samlad information om vårdavtalsområdet samt ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar, kontaktuppgifter.

 • Vårdval Norrtälje
 • Avtal enligt LOV
BVC - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Cancerrehabilitering, planerad specialiserad - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Fotsjukvård - Vårdval Norrtälje

Vårdvalet gäller medicinsk fotsjukvård i öppenvård. Ansökningshandlingar, kontakt, vårdgivare med avtal, rapportering.

 • Vårdval Norrtälje
 • Avtal enligt LOV
Fysioterapi, specialiserad - Vårdval Norrtälje

Samlad information samt ansökningshandlingar, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Norrtälje
 • Avtal enligt LOV
Fysioterapi, specialiserad - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Förlossning - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Geriatrik - Vårdval Stockholm

Uppdrag och målgrupp för geriatrisk vård, ansvariga vårdgivare per geografiskt område, remittering, uppföljningsplan, rapporteringsanvisningar, kontaktuppgifter och fakturering. Här finns också...

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Gynekologi, specialiserad - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, checklistor, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontakt.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Hudsjukvård, specialiserad - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet, ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård - Vårdval Norrtälje

Ansökan, förfrågningsunderlag, uppdragsbeskrivning, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar, kontakt för husläkarverksamhet i Norrtälje.

 • Vårdval Norrtälje
 • Avtal enligt LOV
Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård - Vårdval Stockholm

För vårdgivare verksamma inom husläkarverksamhet eller som vill ansöka om vårdavtal.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Höft- och knäprotesoperationer – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar, kontakt.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Intensivträning för personer med rörelsenedsättning - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Klinisk fysiologi - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, checklistor, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Klinisk neurofysiologi - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, checklistor, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Logopedi - Vårdval Norrtälje

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Norrtälje
 • Avtal enligt LOV
Logopedi – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Lymfödemrehabilitering, planerad specialiserad - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt förfrågningsunderlag, ansökan, ersättning, rapportering och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Läkarinsatser i särskilda boenden för äldre – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisning och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
ME/CFS, specialistläkarmottagning - Vårdval Stockholm

Tilläggsuppdrag - Samlad information om vårdvalet samt godkända vårdgivare, ansökan, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Neurologi, specialiserad - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Neurologisk rehabilitering, planerad specialiserad - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, ersättning, uppföljning, vårdgivare med avtal, remiss och kontakt.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Obstetrisk ultraljudsmottagning – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet. Ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Ortopedi och handkirurgi – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontakt.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Palliativ slutenvård, specialiserad - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Primär hörselrehabilitering - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Primärvårdsrehabilitering - Vårdval Norrtälje

Vårdval primärvårdsrehabilitering i Norrtälje ska erbjuda akuta och planerade rehabiliteringsinsatser i öppenvård på mottagning samt enstaka behandling i hemmet.

 • Vårdval Norrtälje
 • Avtal enligt LOV
Primärvårdsrehabilitering - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, rapporteringsanvisningar, godkända vårdgivare och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Visar 1-30/42