Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
24 träffar - filtrerat på Regionägd vård

Sökträffar

Akutsjukhus

Samlad information om uppdraget samt avtalsbilagor, uppföljning.Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje Sjukhus.

 • Avtal enligt LOU
 • Regionägd vård
Barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård, BUP

Avtalsinformation inom barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård samt rapporteringsanvisningar, kontaktuppgifter.

 • Avtal enligt LOU
 • Regionägd vård
Barnhabilitering och neuropsykiatriska utredningar

Vårduppdraget omfattar utredning, diagnostik och behandling av neurologisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning. Vårduppdraget omfattar även rehabilitering och läkarkonsultation.

 • Regionägd vård
Barnhörselhabilitering på Rosenlunds sjukhus

Målgrupp är barn och ungdomar med hörselnedsättning och dövhet samt barn och ungdomar med svår tinnitus och deras familjer. Mottagningen finns på Rosenlunds sjukhus.

 • Regionägd vård
Beroendevård

Samlad information om avtal och uppdrag inom specialiserad beroendevård för barn, ungdomar och vuxna.

 • Avtal enligt LOU
 • Regionägd vård
Cancerrehabilitering, specialiserad, SLSO

Centrum för cancerrehabilitering erbjuder vuxna patienter som trots insatser på sjukhuset eller i primärvården har kvarstående behov av rehabilitering.

 • Regionägd vård
Geriatrisk vård - avtal och uppdrag

Uppdrag och målgrupp för geriatrisk vård, ansvariga vårdgivare per geografiskt område, remittering, uppföljningsplan, rapporteringsanvisningar, kontaktuppgifter och fakturering.

 • Avtal enligt LOU
 • Regionägd vård
Habilitering i öppenvård - Habilitering och Hälsa, SLSO

Målgrupp- och uppdragsbeskrivning, rapportering, uppföljning och vårdgivare som har avtal, kontakt. Avtalet är ett länsövergripande vårdavtal.

 • Regionägd vård
Habiliteringsläkaren inom Habilitering & Hälsa - konsultation till vårdpersonal

Uppdragsbeskrivning och kontakt. Habiliteringsläkaren är en del av uppdraget för Habilitering & Hälsa, SLSO. Uppdraget är att stärka den medicinska vården för vuxna personer med funktionsnedsättning i...

 • Regionägd vård
Habiliteringsteam för vuxna - Huddinge sjukhus

Läkarledd habilitering för vuxna med rörelsenedsättning och/eller intellektuell funktionsnedsättning lokaliserat vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.

 • Regionägd vård
Klinisk fysiologi på akutsjukhusen

Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset har ett likartat uppdrag inom klinisk fysiologi, som vårdvalet för klinisk fysiologi.

 • Regionägd vård
Klinisk neurofysiologi på akutsjukhusen

Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus har ett likartat uppdrag inom klinisk neurofysiologi som i vårdvalet för klinisk neurofysiologi. Uppdraget på Capio S:t Görans...

 • Regionägd vård
Logopedi i språkförskoleverksamhet

Samlad information om avtalet logopedi i språkförskoleverksamhet samt ansökningshandlingar, rapporteringsanvisning och kontaktuppgifter.

 • Regionägd vård
Läkarledd habilitering/neuropediatrik för barn och ungdomar

Målgrupp är barn-och ungdomar 0-18 år med neurologisk sjukdom, utvecklingsavvikelser och/eller funktionsnedsättning. Uppdragsbeskrivning och kontakt. Verksamheterna bedrivs på Sachsska barn- och...

 • Regionägd vård
Mansmottagningen

Mansmottagningen ska erbjuda sexualmedicinsk verksamhet i öppenvård.

 • Regionägd vård
Närakut - avtal och uppdrag

Närakuterna i Region Stockholm ska tillsammans med andra aktörer inom närsjukvården erbjuda patienter med akuta vårdbehov en god och säker vård med hög medicinsk kvalitet och tillgänglighet.

 • Avtal enligt LOU
 • Regionägd vård
Psykiatrisk specialistvård för vuxna

Psykiatrisk vård med geografiskt områdesansvar eller subspecialiserade vård utifrån målgrupp eller tillstånd.

 • Avtal enligt LOU
 • Regionägd vård
Reumatologisk rehabilitering, specialiserad

Samlad information om avtal att bedriva rehabilitering i öppenvård för vuxna patienter med inflammatorisk reumatologisk sjukdom.

 • Regionägd vård
Råd och stöd till familjer med barn med grav funktionsnedsättning

Uppdraget ingår i Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag och omfattar stöd och råd till familjer med barn med grav funktionsnedsättning.

 • Regionägd vård
Rättspsykiatrisk vård - avtalsinformation

Beskrivning av uppdrag och målgrupp inom rättspsykiatrisk vård.

 • Regionägd vård
Sexualmedicin, Centrum för - Karolinska universitetssjukhuset

Uppdragsbeskrivning, tilläggsavtal, rapportering och uppföljning samt kontaktuppgifter till handläggare.

 • Regionägd vård
Ungdomsmottagningar - uppdragsinformation

Uppdragsbeskrivning, rapportering, uppföljning och fakturering, utbildning för personal, kontakt, instruktioner för att ta fram statistik i Uppföljningsportalen, GUPS.

 • Regionägd vård
VUB-team, SLSO, Stockholms psykiatri - avtalsinformation

Vuxen- och ungdomsteam för personer med intellektuell funktionsnedsättning och svåra beteendeproblem.

 • Regionägd vård
Ätstörningsvård, specialiserad

Avtalsinformation inom öppen- och sluten vård för patienter med svåra ätstörningar.

 • Avtal enligt LOU
 • Regionägd vård
Visar 1-24/24