Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Mansmottagningen i Järva ska erbjuda sexualmedicinsk verksamhet i öppenvård. Målgruppen är patienter från och med 23 år och en prioriterad grupp är män med utländsk bakgrund, inklusive nyanlända och asylsökande. Uppdraget består av verksamhet på mottagningen samt ett utåtriktat uppdrag.

Vårdgivare med avtal

Avtalet är en överenskommelse mellan HSN och SLSO.  

Ersätta, rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2019. Uppdaterad 1 april 2022.

Kontakt för vårdgivare

Har du frågor angående avtalet för mansmottagningen kontakta:

Caroline Thorsén|Avtalshandläggare

Avdelningen för Närsjukvård

  • Uppdaterad: 18 januari 2022

  • Faktagranskad: 18 januari 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Caroline Thorsén, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen