Till start

Vårdgivarguiden

Ansvar för läkemedelsförskrivning

Den vårdgivare som förskriver ett läkemedel är ansvarig för att patienten får rätt läkemedel, i rätt dos och i rätt tid, samt att patienten får information om läkemedelsbehandlingens syfte, dess praktiska genomförande och uppföljning.

Förskrivningen ska ske i samråd med patienten och med hänsyn till patientens behov.

I flera ärenden till patientnämnden har läkare, trots kännedom om allergier och överkänslighet, förskrivit ett läkemedel som patienten inte bör få.

Patienten har i dessa fall varken kunnat få ersättning från sjukvården eller tillåtits att lämna tillbaka läkemedlet till apoteket. Patienten har i och med det lidit ekonomisk skada och ska kompenseras av vårdgivaren.

Om rätten till ersättning

Vårdgivare ska granska varje enskilt fall av ersättningsanspråk och ersätta patienten när det är uppenbart att förskrivaren har gjort fel i sin yrkesutövning.

Enbart det faktum att patienten upplever obehag eller andra bieffekter av ett förskrivet läkemedel är inte grund för ersättningsanspråk.

Något motsvarande ansvar kan inte ligga på beställaren eftersom en korrekt läkemedelshantering är ett ansvar för varje enskild förskrivare.

Patientinformation

Relaterat

Om e-recept, pappersrecept, regler läkemedelsförskrivning, arbetsplats/förskrivarkoder, dosförpackade läkemedel, förskrivning asylsökande/tillståndslösa.

  • Uppdaterad: 13 december 2023

  • Faktagranskad: 13 december 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Åsa Derolf, hälso- och sjukvårdsförvaltningen