Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Mål och insatsområden 2020–2021

RPO psykisk hälsa ska i samverkan med läkemedelskommitténs expertgrupp ta fram plan för att minska förskrivningen av sömnmedel.

Analys- och uppföljningsområden 2020–2021

Kartläggning av hälsofrämjande och förebyggande arbete i sjukvårdsregion Stockholm Gotland.

Övriga aktiviteter 2020–2021

Regionalt införande av både nationellt vård- och insatsprogram schizofreni och personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och att tillse att de två processerna samverkar. Regionalt införande av nationellt vård- och insatsprogram Självskada.

Arbete med samordning/anpassning och fortsatt utveckling av regionala kunskapsstöd inom området psykisk hälsa. Samarbete med RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin kring psykisk ohälsa hos personer med varaktig funktionsnedsättning.

Kontakt

  • Uppdaterad: 22 februari 2021

  • Faktagranskad: 11 oktober 2020

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Kristina Ateva, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen