Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Amöbainfektion - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om amöbainfektion.

Amöbainfektion - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om amöbainfektion.

Campylobacter - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om campylobacter.

Campylobacter - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om campylobacter.

Covid-19 - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om covid-19. Uppdaterad 2021-11-24.

Covid-19 - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om covid-19. Uppdaterad 2021-11-24. Aktuella översättningar grundas på föregående version från juni 2021. Nya översättningar är under framtagande.

Covid-19 - patientinformation till hushållskontakter

Smittskyddsblad för hushållskontakter till personer med covid-19. Uppdaterad 2021-11-24. Aktuella översättningar grundas på föregående version från juni 2021. Nya översättningar är under...

Cryptosporidium - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om Cryptosporidium.

Cryptosporidium - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om Cryptosporidium.

Difteri - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om difteri.

Difteri - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om difteri.

Ebola - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om ebola.

EHEC - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om EHEC.

EHEC - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om EHEC. Finns på flera språk.

ESBL - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om ESBL.

ESBL - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om ESBL. Finns på flera språk.

ESBLcarba - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om ESBLcarba.

ESBLcarba - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om ESBLcarba. Finns på flera språk.

Giardia - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om giardia.

Giardia - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om giardia. Finns på flera språk.

Gonorré - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om gonorré.

Gonorré - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om gonorré. Finns på flera språk. Notera att översättningarna är baserade på en tidigare version som är snarlik den aktuella.

Harpest - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om harpest.

Harpest - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om harpest.

Hepatit A - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om hepatit A.

Hepatit A - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om hepatit A. Finns på flera språk.

Hepatit B - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om hepatit B.

Hepatit B - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om Hepatit B. Finns på flera språk. Notera att översättningarna är baserade på en tidigare version som är snarlik den aktuella.

Hepatit C - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om hepatit C.

Hepatit C - Patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om hepatit C. Finns på flera språk. Notera att översättningarna är baserade på en tidigare version som är snarlik den aktuella.

Hepatit E - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om hepatit E

Hepatit E - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om hepatit E. Finns på flera språk.

Hiv - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om hiv.

Hiv - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om hiv. Finns på flera språk. Notera att översättningarna är baserade på en tidigare version som är snarlik den aktuella.

Hiv med välinställd behandling - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter med välinställd hivbehandling. Finns på flera språk.

HTLV-1 och HTLV-2 - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om HTLV-1 och HTLV-2.

HTLV-1 och HTLV-2 - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om HTLV-1 och HTLV-2.

Kikhosta - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om kikhosta.

Kikhosta - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om kikhosta.

Klamydia - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om klamydia. Finns på flera språk. Notera att översättningarna är baserade på en tidigare version som är snarlik den aktuella.

Klamydia och LGV - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om klamydia och LGV

Legionella - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om legionella

Legionella - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om legionella.

Listeria - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om listeria

Listeria - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om listeria.

Meningokocker - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om meningokocker.

Meningokocker - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om meningokocker.

MRSA - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om MRSA.

MRSA - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om MRSA. Finns på flera språk.

Papegojsjuka - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om papegojsjuka.

Papegojsjuka - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om papegojsjuka.

Pneumokocker - penicillinresistent - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om penicillinresistenta pneumokocker.

Pneumokocker - penicillinresistent - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om penicillinresistenta pneumokocker.

Rabies - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om rabies.

Salmonella - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om salmonella.

Salmonella - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om salmonella. Finns på flera språk.

Shigella - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om shigella.

Shigella - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om shigella. Finns på flera språk.

Sorkfeber - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om sorkfeber.

Sorkfeber - Patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om sorkfeber.

Syfilis - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om syfilis.

Syfilis - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om syfilis. Den tidigare versionen är snarlik den aktuella. När man väljer annat språk än svenska visas tidigare version.

Tarmsmitta, hygienråd - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter med hygienråd vid tarmsmitta. Finns på flera språk.

TBE - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om TBE, fästingburen hjärninflammation.

TBE - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om TBE, fästingburen hjärninflammation.

Tuberkulos - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om aktiv tuberkulos.

Tuberkulos - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om aktiv tuberkulos. Finns på flera språk.

Tuberkulos (latent) - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om latent tuberkulos.

Tuberkulos (latent) - när behandling ges - patientinformation

Informationsblad för patienter om latent tuberkulos - när förebyggande behandling ges. Finns på flera språk.

Tuberkulos (latent) - när behandling inte ges - patientinformation

Informationsblad för patienter om latent tuberkulos - när förebyggande behandling inte ges. Finns på flera språk.

Tyfoid- och paratyfoidfeber - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om tyfoid- och paratyfoidfeber

Tyfoid- och paratyfoidfeber - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om tyfoid- och paratyfoidfeber. Finns på flera språk.

VRE - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om VRE.

VRE - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om VRE. Finns på flera språk.

Yersinia - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om yersina.

Yersinia - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om yersinia.