Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Amöbainfektion - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om amöbainfektion.

Amöbainfektion - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om amöbainfektion.

Apkoppor - information till kontakter med låg risk för smitta

Smittskyddsblad med information och råd till kontakter med låg risk för smitta enligt den riskbedömning som presenteras i läkarinformationen. Uppdaterad 2022-07-20. Finns på flera språk.

Apkoppor - information till nära kontakter med hög risk för smitta

Smittskyddsblad med information och förhållningsregler för nära kontakter med hög risk för smitta enligt den riskbedömning som presenteras i läkarinformationen. Uppdaterad 2022-07-20. Finns på flera...

Apkoppor - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om apkoppor inklusive vägledning vid smittspårning. Uppdaterad 2022-07-20.

Apkoppor - patientinformation

Smittskyddsblad med förhållningsregler för patienter och misstänkta fall. Uppdaterad 2022-07-20. Finns på flera språk.

Campylobacter - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om campylobacter.

Campylobacter - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om campylobacter.

Covid-19 - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om covid-19.

Covid-19 - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om covid-19. Finns på flera språk. Översättningar grundas på föregående version från 2022-04-01.

Cryptosporidium - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om Cryptosporidium.

Cryptosporidium - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om Cryptosporidium.

Difteri - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om difteri.

Difteri - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om difteri.

Ebola - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om ebola.

EHEC - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om EHEC.

EHEC - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om EHEC. Finns på flera språk.

ESBL - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om ESBL.

ESBL - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om ESBL. Finns på flera språk.

ESBLcarba - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om ESBLcarba.

ESBLcarba - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om ESBLcarba. Finns på flera språk.

Giardia - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om giardia.

Giardia - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om giardia. Finns på flera språk.

Gonorré - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om gonorré.

Gonorré - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om gonorré. Finns på flera språk. Notera att översättningarna är baserade på en tidigare version som är snarlik den aktuella.

Harpest - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om harpest.

Harpest - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om harpest.

Hepatit A - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om hepatit A.

Hepatit A - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om hepatit A. Finns på flera språk.

Hepatit B - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om hepatit B.

Visar 1-30/79