Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Beroendevård, öppen

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag enligt avtal för Beroendevård, specialiserad. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument. Avser modell 209.

Vårdkontakter

Mottagningsbesök

Hembesök/besök på annan plats

Gruppbesök

Dagsjukvård

Konferens

Distanskontakt

Din filtrering gav inga träffar.