Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

 1. Behandlande läkares ansvar: Säkerställ diagnosen via provtagning. Ge patienten information om påssjuka, inklusive smittvägar.

 2. Förhållningsregler: Inga tvingande förhållningsregler. För att inte smitta andra bör den sjuke inte vistas i skolan, på fritidsaktiviteter eller på arbetsplats.

 3. Smittspårning: Provtagning av nära kontakter med liknande symtom.

 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göra i SmiNet. Ange vaccinationsstatus, insjukningsdatum och ev smittland.

 5. Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i PDF-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • uppgifter om tidigare vaccination (tidpunkt och antal doser) för att kunna upptäcka vaccinationsgenombrott samt minska risken för smittspridning
 • sannolikt smittland
 • finns flera misstänkta fall i omgivningen?

Smittspårning

Handläggning vid misstänkt eller konfirmerat fall av påssjuka (parotit)

Mer om påssjuka

Det svenska barnvaccinationsprogrammet erbjuder alla barn vaccination mot difteri, haemophilus influenzae, kikhosta, mässling, pneumokocker, polio, påssjuka, rotavirus, röda hund, stelkramp samt mot humant papillomvirus (HPV Från och med den 1 september 2019 ingår även vaccination mot rotavirus i det svenska barnvaccinationsprogrammet. I Stockholm har rotavirusvaccination erbjudits sedan april 2014.

Kontakt

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

Kim Jüllig-Sedvall|Smittskyddssjuksköterska

Veronica Woxén|Smittskyddssjuksköterska

Åsa Sjödin Leufvén|Chef/Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

 • Uppdaterad: 20 april 2018

 • Faktagranskad: 18 april 2018

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Maria Rotzén-Östlund, Smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm