Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

 1. Behandlande läkares ansvar: Säkerställ diagnosen via provtagning. Ge patienten information om påssjuka, inklusive smittvägar.

 2. Förhållningsregler: Inga tvingande förhållningsregler. För att inte smitta andra bör den sjuke inte vistas i skolan, på fritidsaktiviteter eller på arbetsplats.

 3. Smittspårning: Provtagning av nära kontakter med liknande symtom.

 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göra i SmiNet. Ange vaccinationsstatus, insjukningsdatum och ev smittland.

 5. Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i PDF-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • uppgifter om tidigare vaccination (tidpunkt och antal doser) för att kunna upptäcka vaccinationsgenombrott samt minska risken för smittspridning
 • sannolikt smittland
 • finns flera misstänkta fall i omgivningen?

Smittspårning

Handläggning vid misstänkt eller konfirmerat fall av påssjuka (parotit)

Mer om påssjuka

Det svenska barnvaccinationsprogrammet erbjuder alla barn vaccination mot difteri, haemophilus influenzae, kikhosta, mässling, pneumokocker, polio, påssjuka, rotavirus, röda hund, stelkramp samt mot humant papillomvirus (HPV).

Statistik

Under 2022 anmäldes 2 fall av påssjuka.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

Kim Jüllig-Sedvall|Smittskyddssjuksköterska

Veronica Woxén|Smittskyddssjuksköterska

Annie Velander|Utbildningssamordnare, smittskyddssjuksköterska

Sahar Nejat|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

 • Uppdaterad: 27 september 2022

 • Faktagranskad: 27 september 2022

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Sahar Nejat, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen