Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

  1. Behandlande läkares ansvar: Säkerställ diagnosen via provtagning. Ge patienten information om påssjuka, inklusive smittvägar.

  2. Förhållningsregler: Inga tvingande förhållningsregler. För att inte smitta andra bör den sjuke inte vistas i skolan, på fritidsaktiviteter eller på arbetsplats.

  3. Smittspårning: Provtagning av nära kontakter med liknande symtom.

  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göra i SmiNet. Ange vaccinationsstatus, insjukningsdatum och ev smittland.

  5. Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör innehålla

  • uppgifter om tidigare vaccination (tidpunkt och antal doser) för att kunna upptäcka vaccinationsgenombrott samt minska risken för smittspridning
  • sannolikt smittland
  • finns flera misstänkta fall i omgivningen?

Smittspårning

Mer om påssjuka

Svenska barnvaccinationsprogrammet

Det svenska barnvaccinationsprogrammet erbjuder alla barn vaccination mot difteri, haemophilus influenzae, kikhosta, mässling, pneumokocker, polio, påssjuka, rotavirus, röda hund och stelkramp, samt för flickor även vaccin mot humant papillomvirus (HPV).

Kontakt

Telefon: 08-123 143 00 (växel)
Telefax: 08-123 143 01
E-post: registrator@smittskyddstockholm.se

Externa länkar