Till start

Vårdgivarguiden

Ungefär vart femte skolbarn i Sverige har i dag övervikt eller fetma. I Stockholms län kan man se stora socioekonomiska skillnader i förekomst av övervikt och obesitas, med högst andel i grupper med kort utbildning och låg inkomst. Ungdomsmottagningen har en central roll i arbetet med att förebygga övervikt och obesitas, både genom sin hälsokompetens och genom uppgiften att bedriva förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Det är viktigt att fånga upp och erbjuda stöd till barn och ungdomar som utvecklar övervikt. Ungdomsmottagningen kan i sina samtal ta upp frågan kring övervikt när det är befogat.

Hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet

Ohälsosamma matvanor ökar risk för övervikt och obesitas och andra kroniska sjukdomar. Även om svenska barn och ungdomar generellt har bra matvanor behöver många öka intaget av fullkorn, minska konsumtionen av sötsaker, äter mer frukt, grönsaker och nyttiga fetter.

Här finns information och stöd för dig som träffar patienter som behöver ändra sina levnadsvanor.

Fysisk aktivitet  

Alla barn och ungdomar, 6–17 år rekommenderas sammanlagt minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet.

Metoden "Fysisk aktivitet på recept" (FaR) är en evidensbaserad metod för att stödja personer till att öka sin fysiska aktivitet och kan användas både i sjukdomsförebyggande och behandlande syfte. FaR får förskrivas av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som har kännedom om personens hälso- och sjukdomstillstånd.

Fysisk aktivitet på recept, FaR, kan användas som behandling för att främja hälsa hos patienten.

Behandling av obesitas – BUMM

Ungdomar med obesitas ska remitteras till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM). Alla BUMM ska erbjuda behandling vid obesitas. BUMM samverkar bland annat med dietister och fysioterapeuter inom primärvårdsrehabiliteringen, med första linjens psykiatri och med BUP.

  • Uppdaterad: 10 juni 2024

  • Faktagranskad: 10 juni 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Andrea Friedl, hälso- och sjukvårdsförvaltningen